^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1788057

W trosce o jakość kształcenia w ZST

W trosce o jakość kształcenia i konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy Zespół Szkół Technicznych  przy współpracy z przedstawicielami pracodawców aktywnie podejmuje działania wspierające rozwój zawodowy uczniów i absolwentów Technikum w zawodach:

 • technik budownictwa,
 • technik informatyk.
 • technik ekonomista,
 • technik mechanik,
 • technik technologii drewna,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik usług fryzjerskich,

oraz uczniów i absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca
 • stolarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz –tynkarz,
 • lakiernik samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • elektronik

 

Do działań tych należą m. in. organizacja spotkań informacyjnych i warsztatów branżowych z przedstawicielami pracodawców, współpraca przy dostosowaniu programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku, organizacja praktyk , staży zawodowych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

„SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU.”

26.03.2012 w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim odbyło się seminarium „SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU.” Gospodarzem spotkania był Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim oraz Starostwo Powiatowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lubelskiego kuratorium oświaty, władze powiatu, przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji działających na rzecz szkolnictwa i rynku pracy, a także dyrektorzy okolicznych gimnazjów.

Celem seminarium było upowszechnienie założeń reformy służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół zawodowych, wzmocnienie współpracy szkoły z pracodawcami i wyższymi uczelniami, a także poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Wicekurator Anna Dudek- Janiszewska przedstawiła główne kierunki polityki edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Podkreśliła zasadność i celowość zreformowania szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników implikujących konieczność wdrożenia zmian oraz podstawowych założeń modernizacji polskiej szkoły zawodowej.

Poseł na Sejm, Lech Sprawka skupił się na przedstawieniu informacji na temat zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzającej od 1 września 2012 istotne rozwiązania w strukturze szkolnictwa zawodowego, tworzenia programów nauczania oraz sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu prof. dr hab. Józef Zając nawiązał do wieloletniej tradycji szkolnictwa zawodowego, uzasadniając konieczność i potrzebę rozwoju wyższych szkół zawodowych, kształcących absolwentów o wysokich kwalifikacjach w ściśle wyspecjalizowanych zawodach.

Dr Bogusław Klimczuk z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przedstawił koncepcję kształcenia na poziomie podstawowym i wyższym w szkolnictwie zawodowym w Niemczech, zachęcając do sięgania po sprawdzone niemieckie wzorce.

Juha Simola Prezes Zarządu KOMAS Sp. z o.o. skupił się na prezentacji sposobu zarządzania firmą i jej struktury oraz podstawowych założeniach inwestycyjno – produkcyjnych zakładu. Wyraził też nadzieję, iż przyjęte w strategii działania firmy, zwiększenie jakości i produktywności, może dokonać się m.in. dzięki zatrudnieniu odpowiednio wykształconych przez szkoły zawodowe pracowników.

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marta Jankowska przedstawiła oczekiwania pracodawców wobec szkół zawodowych, które powinny dostarczać na rynek odpowiednio wykształconych absolwentów, pracowitych i odpowiedzialnych, właściwie zmotywowanych, dyspozycyjnych oraz zreorientowanych na obecna koniunkturę gospodarczą.

Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki, stwierdził, że dobry zawód może być wystarczającą gwarancją na dobre i udane życie zawodowe, zaś szkoła zawodowa jest w stanie zapewnić uzyskanie takich kwalifikacji, pod warunkiem, że uda się w praktyce wdrożyć programy unijne, pozwalające szkole zawodowej wpisać się w europejskie trendy w reformowaniu szkolnictwa zawodowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim Mariusz Wieleba podkreślił znaczenie wizerunku szkoły zawodowej w aspekcie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Zaakcentował wagę właściwego wyboru kierunku kształcenia w szkole zawodowej w celu wyeliminowania przypadkowości decyzji wpływających na dalszy rozwój i karierę zawodową.

Jolanta Kiszka – Zespól Szkól Zawodowych, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

FRYZJERKI NA START

Czterdzieści minut na fryzurę. Tyle właśnie czasu mieli uczestnicy XV Mistrzostw Fryzjerstwa Damskiego i Męskiego, które odbyły się 3 marca br. w Centrum Konferencyjno - Hotelowym Victoria w Lublinie, na wyczarowanie perfekcyjnej fryzury dziennej, a później wieczorowej. To finalna kategoria mistrzostw, bo wcześniej zawodnicy zmagali się m.in. z wyciskaniem fal na mokro. Wśród blisko 50 uczestników znalazły się uczennice klas wielozawodowych – Sylwia Szostak z klasy pierwszej, Ewelina Frąk z klasy drugiej oraz Joanna Igras i Justyna Krajewska – obie z klasy trzeciej.

Nasi uczniowie biorą udział w tym konkursie od kilku lat. Nagradzani i wyróżniani wracają z gotowymi pomysłami na nowe uczesania i sposobami ich wykonania. Szczególne uznanie w tegorocznych zawodach należy się Sylwii Szostak, która będąc zawodniczką po raz pierwszy zdobyła 2. miejsce w kategorii wyciskania fal na mokro. Ta technika ondulowania włosów na mokro, polegająca na wyciskaniu fal za pomocą palców i grzebienia, wymaga nie lada zręczności i wprawy. Godziny ćwiczeń w zakładzie fryzjerskim p. Genowefy Jarosz, w którym Sylwia odbywa praktykę zawodową, nie poszły jednak na marne. Wymarzone miejsce na podium stało się faktem.

Justyna Krajewska już trzykrotnie uczestniczyła w zawodach. Tym razem zajmując 4. miejsce. Kategoria, w której startowała, składała się z 3 części. Justyna najpierw wyciskała fale, później układała fryzurę dzienną, którą następnie przeczesywała na wieczorową. Fantazja i kunszt fryzjerski – takim mianem można określić wyczarowaną fryzurę. Nie lada umiejętności należy posiąść, aby w ciągu tak krótkiego czasu loki upiąć w zgrabne uczesanie, które spełniałoby nie tylko wymogi konkursowe, ale było oryginalne i wpisujące się w obecne trendy fryzjerskie.

A co będzie modne tej wiosny? - Wracamy do lat 80-tych, ale fryzury są jeszcze bardziej natapirowane i kolorowe. Słowo "przesada" w tym sezonie nie funkcjonuje. Jak przekonują nasze stylistki, wysokie grzywki, duże ozdoby i intensywne kolory, które zagoszczą na naszych głowach w najbliższym czasie, dodadzą uroku każdej kobiecie.

Cały konkurs odbywał się pod bacznym okiem jury złożonego z sędziów kadry narodowej fryzjerstwa OMC (Organisatione Mondiale Coiffure) oraz publiczności zgromadzonej na sali.

Naszym młodym fryzjerkom gratulujemy i życzymy sukcesów kolejnych edycjach konkursu.

Aldona Pituch

ZASADY BHP NIEOBCE UCZNIOM ZSZ…

W dniu 17 kwietnia br. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie miał miejsce etap regionalny XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.
W konkursie wzięło udział 36 uczniów z województwa lubelskiego, w tym 2 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim: Damian Mazur z klasy II wa i Szymon Wasąg z klasy II wb. Damian przygotowuje się do zawodu murarz w zakładzie pana Andrzeja Łacko przy ul. Wałowej, natomiast Szymon to przyszły kucharz, odbywający zajęcia praktyczne w Hotelu „Królewski”.

Wszyscy zgłoszeni do konkursu uczniowie reprezentowali 9 powiatów.

Uczniowie reprezentowali następujące zawody:
Kucharz – 4 osoby
Fryzjer – 16 osób
Mechanik poj. sam. – 6 osób
Technolog robót wyk. w bud. – 1
Blacharz samoch . - 2
Murarz – 1 osoba
Elektryk – 1 osoba
Cukiernik – 5 osób
W tym roku w konkursie uczestniczyło 21 dziewcząt i 25 chłopców.


Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja złożona z przedstawicieli:
Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Pakiet pytań konkursowych obejmował pytania z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, fizjologii, psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ochrony p.poż, pytania zawodowe z branż reprezentowanych przez uczestników konkursu.
Uczestnicy Konkursu w regulaminowym czasie 45 min. rozwiązywali pisemny test, na który składał się zestaw 40 pytań, w tym 20 pytań z prawa pracy oraz 20 pytań z technicznego bezpieczeństwa pracy i pozostałych ww. dziedzin. Zdecydowanie lepiej radzą sobie uczniowie z odpowiedziami na pytania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, niż na pytania z zakresu prawa pracy.Klasyfikacja zespołowa po I etapie konkursu:
I miejsce – Biała Podl. –średnia punktów 19
II miejsce – Zamość–średnia punktów – 17,8
III miejsce – Janów Lub. –średnia punktów – 17,5
IV miejsce – Lublin –średnia punktów – 16,4
V miejsce – Opole Lub. –średnia punktów – 16,3
VI miejsce – Lubartów –średnia punktów – 15,5
VII miejsce – Ryki –średnia punktów – 14
VIII miejsce – Biłgoraj –średnia punktów – 13
IX miejsce – Radzyń Podl. –średnia punktów – 12,5

Uczniowie z ZSZ w Janowie Lubelskim przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli podstaw przedsiębiorczości: A. Majdanik i W. Dyjach.

Opracowanie na podstawie materiałów Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie W. Dyjach.

 

NAUKA ZAWODU U PRACODAWCY RZEMIEŚLNIKA

Organizacja nauki zawodu

 

Absolwenci gimnazjów wybierający naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu poprzez   zatrudnienie u pracodawcy i odbywanie w jego zakładzie praktycznej nauki zawodu.

Nauka zawodu ma na celu przygotowanie pracownika do pracy w charakterze robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne.

           Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem „młodocianym pracownikiem”, która jest podpisywana i rejestrowana w Cechu.

           Umowy dla młodocianych dokształcających się w szkole zawodowej należy  zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół zawodowych.

W przypadku, gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym na tzw. kursach, podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.

Naukę zawodu może podjąć osoba w wieku 16 – 18 lat, po ukończeniu gimnazjum, która odpowiada wymogom zdrowotnym pozwalającym na podjęcie pracy w wybranym przez siebie zawodzie.

Młodociany podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem.

Rodzaj egzaminu do którego musi przystąpić absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, jest uzależniony od statusu pracodawcy.

Jeżeli pracodawca:

*     nie jest rzemieślnikiem – wówczas młodociany przystępuje do egzaminu

       potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez

         Okręgową Komisję Egzaminacyjną ( obecnie dotyczy to zawodów

       kucharz oraz sprzedawca).

*   jest rzemieślnikiem – młodociany zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł    

       czeladnika przed komisją egzaminacyjną izb rzemieślniczych.

 

Młodociany absolwent zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po realizacji zapisów zawartych w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, przystępuje do egzaminu czeladniczego. Kwalifikacyjny egzamin na tytuł czeladnika przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

Po zdaniu egzaminu młodociany otrzymuje świadectwo czeladnicze, które jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Uzyskany tytuł czeladnika jest uznawany na krajowym rynku pracy oraz honorowany przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Może on również podjąć dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

             Nauka młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywa się w porozumieniu z właściwym terenowo cechem, który z upoważnienia izby rzemieślniczej sprawuje nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianego.

W celu uzyskania informacji o możliwościach podjęcia nauki w określonym zawodzie absolwent gimnazjum powinien zgłosić się do Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim przy ul. Wojska Polskiego 3, gdzie otrzyma szczegółowe informacje na temat kształcenia w rzemiośle.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba przyjmowanych przez przedsiębiorców uczniów do nauki zawodu zmniejszała się lub była na niezmiennym poziomie.

Pracodawcy niejednokrotnie deklarują chęć przyjęcia uczniów, ale nie znajdują chętnych.

Na naszym terenie tak jest w przypadku takich zawodów jak piekarz, kucharz, cukiernik

a nawet ostatnio mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer.

Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, że przyjmowanie młodych ludzi na zajęcia praktyczne

motywowane jest głównie kształceniem przyszłych kadr do swoich zakładów pracy

i chęcią pomocy młodym ludziom.

Wielu z nich przyznaje, że w ten sposób pozyskują dodatkową pomoc w realizacji bieżących zleceń.

O sukcesie szkolenia na stanowisku pracy w dużej mierze decyduje to, aby owym   szkoleniem zainteresowane były w równym stopniu wszystkie podmioty biorące udział

w procesie szkoleniowym, zatem szkoła, uczniowie i przedsiębiorcy.

Autentyczne zainteresowanie ucznia wykonywanym zadaniem na stanowisku pracy połączone z rzetelnym wykonywaniem obowiązku nauczania przez zakład pracy to podstawy dobrego kształcenia praktycznego.

Praktyka szkolenia uczniów w ZSZ w Janowie Lubelskim pokazuje, że warunkiem powodzenia nauczania praktycznego jest stała wymiana informacji pomiędzy szkołą,a przyjmującym na szkolenie zakładem pracy i to nie tylko na temat postępów  i zachowania uczniów, ale także czasu i zakresu programów szkolenia.

 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim realizują zajęcia praktyczne w 29 zakładach głównie z powiatu janowskiego, posiadających odpowiednie warunki i uprawnienia wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Nadzór Cechu Rzemiosł Różnych nad nauką zawodu u rzemieślników znajduje się  na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na bardzo dobre lub dobre wyniki nauczania zawodu.

Uczniowie startują w konkursach branżowych osiągając bardzo wysokie pozycje w województwie – np. konkurs BHP oraz Mistrzostwa Fryzjerstwa.

 

Zalety kształcenia praktycznego u pracodawcy

 

*   zindywidualizowany tok nauczania praktycznego, uwzględniający możliwości,

     uzdolnienia i cechy osobowościowe;

*   uczenie się zawodu w warunkach naturalnej pracy, w otoczeniu doświadczonych

     pracowników;

*   możliwość dokonywania samooceny efektów nauki;

*   poznawanie nowych technologii, materiałów i urządzeń, wprowadzanych

     przez pracodawców;

* zapoznanie się z rzeczywistymi uwarunkowaniami funkcjonowania firmy, zwłaszcza w

     relacji klient – wykonawca usługi, co oznacza nabywanie wiedzy na temat prowadzenia

     w przyszłości własnej firmy;

*   praca w małym zespole;

*   otrzymywanie wynagrodzenia za pracę podczas trwania nauki zawodu.

 

W skali całego kraju po latach „odwrotu” od szkolnictwa zawodowego, w bieżącym roku

szkolnym zanotowano wzrost liczby uczniów w zasadniczych szkołach zawodowych

i technikach o ok. 5 %. Być może jedną z przyczyn tego wzrostu jest rosnące bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych.      

      

Bożena Dębiec - Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim

Wiesława Dyjach - wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu i szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim.