^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803444

„SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU.”

26.03.2012 w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim odbyło się seminarium „SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU.” Gospodarzem spotkania był Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim oraz Starostwo Powiatowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lubelskiego kuratorium oświaty, władze powiatu, przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji działających na rzecz szkolnictwa i rynku pracy, a także dyrektorzy okolicznych gimnazjów.

Celem seminarium było upowszechnienie założeń reformy służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół zawodowych, wzmocnienie współpracy szkoły z pracodawcami i wyższymi uczelniami, a także poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Wicekurator Anna Dudek- Janiszewska przedstawiła główne kierunki polityki edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Podkreśliła zasadność i celowość zreformowania szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników implikujących konieczność wdrożenia zmian oraz podstawowych założeń modernizacji polskiej szkoły zawodowej.

Poseł na Sejm, Lech Sprawka skupił się na przedstawieniu informacji na temat zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzającej od 1 września 2012 istotne rozwiązania w strukturze szkolnictwa zawodowego, tworzenia programów nauczania oraz sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu prof. dr hab. Józef Zając nawiązał do wieloletniej tradycji szkolnictwa zawodowego, uzasadniając konieczność i potrzebę rozwoju wyższych szkół zawodowych, kształcących absolwentów o wysokich kwalifikacjach w ściśle wyspecjalizowanych zawodach.

Dr Bogusław Klimczuk z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przedstawił koncepcję kształcenia na poziomie podstawowym i wyższym w szkolnictwie zawodowym w Niemczech, zachęcając do sięgania po sprawdzone niemieckie wzorce.

Juha Simola Prezes Zarządu KOMAS Sp. z o.o. skupił się na prezentacji sposobu zarządzania firmą i jej struktury oraz podstawowych założeniach inwestycyjno – produkcyjnych zakładu. Wyraził też nadzieję, iż przyjęte w strategii działania firmy, zwiększenie jakości i produktywności, może dokonać się m.in. dzięki zatrudnieniu odpowiednio wykształconych przez szkoły zawodowe pracowników.

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marta Jankowska przedstawiła oczekiwania pracodawców wobec szkół zawodowych, które powinny dostarczać na rynek odpowiednio wykształconych absolwentów, pracowitych i odpowiedzialnych, właściwie zmotywowanych, dyspozycyjnych oraz zreorientowanych na obecna koniunkturę gospodarczą.

Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki, stwierdził, że dobry zawód może być wystarczającą gwarancją na dobre i udane życie zawodowe, zaś szkoła zawodowa jest w stanie zapewnić uzyskanie takich kwalifikacji, pod warunkiem, że uda się w praktyce wdrożyć programy unijne, pozwalające szkole zawodowej wpisać się w europejskie trendy w reformowaniu szkolnictwa zawodowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim Mariusz Wieleba podkreślił znaczenie wizerunku szkoły zawodowej w aspekcie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Zaakcentował wagę właściwego wyboru kierunku kształcenia w szkole zawodowej w celu wyeliminowania przypadkowości decyzji wpływających na dalszy rozwój i karierę zawodową.

Jolanta Kiszka – Zespól Szkól Zawodowych, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.