^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1788044

OGŁOSZENIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W SIERPNIU

 

Uczniowie, którzy będą odbywali staż w sierpniu proszeni są o zgłoszenie się do biura projektu w sali nr 41 w dniach 28 i 29 lipca w godz. 8.00 – 11.00 w celu odebrania niezbędnej dokumentacji: dzienniczka stażu, informacji dot. miejsca stażu oraz odzieży ochronnej (dla kilku uczniów z TS i TB).

W dniach 1 i 2 września należy złożyć w biurze projektu dokumenty potwierdzające odbycie stażu: wypełniony dzienniczek stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokument dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu). W tym dniu każdy uczestnik wypełni krótką ankietę ewaluacyjną, krórą otrzyma w biurze projektu. Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

2. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W LIPCU

 

Uczniowie, którzy odbywają staż w lipcu proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu: wypełnionego dzienniczka stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokumentu dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu) w dniach 4 i 5 sierpnia w godz. 8.00 – 12. 00 w biurze projektu w sali nr 41. W tym dniu każdy uczestnik wypełni krótką ankietę ewaluacyjną, krórą otrzyma w biurze projektu. Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

OGŁOSZENIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W SIERPNIU

 

Uczniowie, którzy będą odbywali staż w sierpniu proszeni są o zgłoszenie się do biura projektu w sali nr 41 w dniach 28 i 29 lipca w godz. 8.00 – 11.00 w celu odebrania niezbędnej dokumentacji: dzienniczka stażu, informacji dot. miejsca stażu oraz odzieży ochronnej (dla kilku uczniów z TS i TB).

W dniach 1 i 2 września należy złożyć w biurze projektu dokumenty potwierdzające odbycie stażu: wypełniony dzienniczek stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokument dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu). W tym dniu każdy uczestnik wypełni krótką ankietę ewaluacyjną, krórą otrzyma w biurze projektu. Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

2. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W LIPCU

 

Uczniowie, którzy odbywają staż w lipcu proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu: wypełnionego dzienniczka stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokumentu dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu) w dniach 4 i 5 sierpnia w godz. 8.00 – 12. 00 w biurze projektu w sali nr 41. W tym dniu każdy uczestnik wypełni krótką ankietę ewaluacyjną, krórą otrzyma w biurze projektu. Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

OGŁOSZENIE DLA STAŻYSTÓW

 

 

  1. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W SIERPNIU

 

Uczniowie, którzy będą odbywali staż w sierpniu proszeni są o zgłoszenie się do biura projektu w sali nr 41 w dniach 28 i 29 sierpnia w godz. 8.00 – 11.00 w celu odebrania niezbędnej dokumentacji: dzienniczka stażu, informacji dot. miejsca stażu oraz odzieży ochronnej (dla kilku uczniów z TS i TB).

W dniach 1 i 2 września należy złożyć w biurze projektu dokumenty potwierdzające odbycie stażu: wypełniony dzienniczek stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokument dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu). Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

 

 

  1. ODBYWAJĄCYCH STAŻ W LIPCU

 

Uczniowie, którzy odbywają staż w lipcu proszeni są o złożenie dokumentów potwierdzających odbycie stażu: wypełnionego dzienniczka stażu z oceną opiekuna stażu oraz dokumentu dot. zwrotu kosztów dojazdu wybranym środkiem transportu (na biletach muszą być podane miejscowości wyjazdu i przyjazdu) w dniach 4 i 5 sierpnia w godz. 8.00 – 12. 00 w biurze projektu w sali nr 41. Przelew należnych środków nastąpi dopiero po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji.

Miejsce stażu

W środę 25 czerwca 2014 w sali 41 wszyscy stażyści mogą uzyskać informacje dotyczące miejsc, w których będą odbywać staż. Stażyści z klas TM i TS powinni jeszcze zagłosić rozmiar odzieży ochronnej, którą otrzymają w ramach projektu.

Ogłoszenie dla uczniów TM, TS i TB

Proszę o zgłoszenie się uczniów Technikum Mechanicznego, Technikum Samochodowego i Technikum Budowlanego do biura projektu (sala 41) we WTOREK (24.06.2014) w celu zatwierdzenia rozmiarów odzieży ochronnej (m.in. obuwie, kombinezony).

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

W dniach od 2 do 6 czerwca 2014 roku trwa rekrutacja uczestników do projektu „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II i III Technikum Mechanicznego, Technikum Samochodowego, Technikum Budowlanego, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego.

 

DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO ZAKWALIFIKOWANIA

 

W celu zakwalifikowania się do projektu należy wydrukować i wypełnić następujące dokumenty, a następnie złożyć je w biurze projektu, które mieści się w Zespole Szkół Zawodowych w pokoju nr 41 (I piętro):

Formularz zgłoszeniowy.

 

Deklaracja uczestnictwa.

 

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy się zapoznać z Regulaminem rekrutacji, które zawiera szczegółowe informacje, tym kryteria wyboru kandydatów.

 

Dokumenty można składać w biurze projektu:

poniedziałek              7.30 – 8.15, 11.30- 13.00

wtorek                       11.45 – 13.20

środa                          7.30 – 11.00

piątek                         09.00 – 11.00

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”

 

 

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych” realizowany jest w okresie 01.05.2014 – 15.09.2014 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Technikum Mechanicznego, Technikum Samochodowego, Technikum Budowlanego, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

W projekcie weźmie udział min. 30% uczniów każdego z techników tj. 106 uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich i w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców w województwie lubelskim.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

  1. Zakup wyposażenia do pracowni samochodowej
  2. Organizacja staży u przedsiębiorców

Staże będą trwać 1 m-c (150 godz.). Średnio 5 dni w tygodniu nieprzerwanie przez     4 tygodnie, średnio 7-8 godz. dziennie. Każdy staż będzie miał opiekuna. Staże będą głównie odbywać się na terenie powiatu janowskiego.

 

Zapewniamy:

  • odzież ochronną stażystom z TM, TB, TS,
  • wypłatę stypendium dla każdego stażysty,
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

W miesiącu maju i czerwcu będzie odbywać się rekrutacja uczniów na staże.

Staże będą odbywać się w miesiącach lipiec i sierpień.