^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1788044

Egzamin z kwalifikacji

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA LATO 2022

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -sesja Lato 2022- formuła 2019

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -Lato 2022-formuła 2019

 


HARMONOGRAM egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

oraz

POWOŁANIE CZŁONKÓW REZERWOWYCH ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO, do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH  przebieg egzaminu 

KLIKNIJ: SESJA ZIMA 2022 (styczeń/luty 2022)

Komunikat o pomocach cz. pisemna sesja styczeń-luty 2022

Komunikat o pomocach cz.praktyczna sesja styczeń-luty 2022

 


Terminy egzaminów teoretycznych oraz praktycznych z kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Technicznych sesja zimowa 2021r.

ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU

  1. Uczeń, zamierzający przystąpić do egzaminu z kwalifikacji, składa pisemną deklarację dyrektorowi ZST w Janowie Lubelskim dotyczącą przystąpienia do      egzaminu zawodowego –tj. do 07.02.2021r. formuła 2017 i formuła 2019 - sesja letnia lub do 08.04.2021r. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali go w sesji styczeń -luty 2021.
    2. Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.
    3. Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Wytyczne dla ucznia i zespołu nadzorującego do przeprowadzenia egzaminów z kwalifikacji kliknij tutaj.

Komunikat o pomocach, z których mogą korzystać uczniowie na egzaminie z kwalifikacji-cz.praktyczna - Formuła 2012 i Formuła 2017 kliknij tutaj.

Komunikat o pomocach z których moga korzystać uczniowie w czasie egzaminu z kwalifikacji cz.pisemna - Formuła 2012 i 2017 kliknij tutaj.

Harmonogram egzaminów zawodowych z oznaczeniem kwalifikacji dostępny pod linkiem: kliknij tutaj!

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifiakacji - formuła 2017: kliknij tutaj!

Deklaracja przystąpienia do egzaminu z kwalifiakacji - formuła 2019: kliknij tutaj!

UWAGA !!!

W niżej podlinkowanym Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). https://www.testy.egzaminzawodowy.info

 

1. Harmonogram Egzaminów Sesja czerwiec-lipiec 2021r. Kliknij tutaj!

2. Szkolenie PZN część pisemna z wydrukowanymi arkuszami, część praktyczna. Sesja czerwiec-lipiec 2021 r. Kliknij tutaj!

3. Szkolenie PZN część pisemna przy „komputerze”. Sesja czerwiec-lipiec 2021 r. Kliknij tutaj!

 


            W dniu 11 stycznia rozpoczęto w Zespole Szkół Technicznych  sesję egzaminacyjną 2021, w której będą sprawdzane umiejętności zawodowe uczniów klas czwartych Technikum oraz absolwentów szkoły. Będą to już ostatnie egzaminy dla uczniów z zakresu kształcenia zawodowego.

          W czasie egzaminów zarówno w części pisemnej jak i praktycznej, zdający będą musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu podstawy programowej w zawodzie oraz odpowiedniej kwalifikacji zawodowej, wynikającej  ze specyfiki danego zawodu. Egzaminy potrwają  do dnia 20 stycznia. W tym okresie zostanie przeegzaminowanych blisko stu uczniów klas maturalnych oraz kilkunastu absolwentów szkoły, chcących poprawić lub podwyższyć wynik egzaminu uzyskany w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. Przypomnijmy, egzamin składa się z dwóch części – części pisemnej (40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut), oraz części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji w zawodzie).

            Warunkiem  zdania egzaminu jest uzyskanie w części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania, zaś w części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.Po zdaniu egzaminu z obu części, zdający  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu  wydawany jest zdającemu dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

            Egzaminy zawodowe dla uczniów są zwieńczeniem kształcenia zawodowego. Powodzenie na egzaminie zawodowym w dużym stopniu przyczyni się do sukcesu zawodowego uczniów w ich dorosłym – zawodowym życiu. Coraz częściej Pracodawcy, przy rekrutacji zwracają uwagę nie tylko na poziom wykształcenia, ale przede wszystkim na konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe, stąd też ranga egzaminów zawodowych ciągle wzrasta.

            Warto podkreślić, iż Zespół Szkół Technicznych, dzięki bardzo dobrej bazie technodydaktycznej  oraz odpowiedniemu zapleczu  lokalowemu jest od wielu lat akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym, uprawnionym do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w części praktycznej, co oznacza, że uczniowie nie muszą wyjeżdżać na egzaminy, zdają je w szkole, korzystając z urządzeń, na których pracują i wykonują ćwiczenia podczas zajęć praktycznych.

             Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminów  w sesji egzaminacyjnej styczeń – luty 2021 i życzymy powodzenia.

Mariusz Wieleba