^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1805192

Kreatywni ZST

      STATUT STOWARZYSZENIA

      DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Dnia 27 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się  III Janowskie Igrzyska Sportowe, którym przyświecało hasło:  „W zdrowym ciele, zdrowy duch". Realizowane były przez Stowarzyszenie " kreatywni.zst"
w ramach projektu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” finansowanego ze środków Powiatu Janowskiego.  Na obiektach sportowych ORLIK uczniowie klas pierwszych ZST rozegrali dwa turnieje: turniej piłki nożnej  - o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i nagrodę główną- zestaw 20 kijków do nordic walking oraz turniej piłki siatkowej, w którym trofeum był Puchar Stowarzyszenia " kreatywni.zst"

Pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej i siatkowej zajęli uczniowie z klasy I im, kształcący się  w zawodzie technik informatyk i technik mechanik . Miejsce drugie w rozgrywkach piłki nożnej zajęła klasa I ds, a miejsce trzecie - klasa I i, zaś w rozgrywkach piłki siatkowej drugie miejsce zajęła klasa I i, a miejsce trzecie klasa I ds.  Oprócz gier zespołowych uczniowie rywalizowali w przeciąganiu liny,  sztafecie z przeszkodami  oraz rozegrali partie w warcaby stupolowe pod opieką Pana Zbigniewa Wacha. Głównym celem zorganizowanych Igrzysk była integracja klas pierwszych oraz upowszechnianie kultury fizycznej. Po zakończonych rozgrywkach na zawodników czekał gorący poczęstunek. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział
w Igrzyskach . Nauczycielem wychowania fizycznego bardzo dziękujemy za organizację Igrzysk .

 

Kamila Surowska

Monika Majkowska-Nizioł

Katarzyna Kozioł

 

 KULIG DLA NAJLEPSZYCH

 

Kulig dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Technicznych został zorganizowany 2 lutego br. przez stowarzyszenie „kreatywni.zst” działające Zespole Szkół Technicznych  dla uczniów, którzy w pierwszym semestrze uzyskali najwyższe średnie ocen w każdej klasie. Był zwieńczeniem i nagrodzeniem wysiłku, jaki wkładają w naukę i kształtowanie swojej osobowości.

Było to pierwsze przedsięwzięcie tego młodego stowarzyszenia, którego celem jest m.in. wspieranie  uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Skupia ono nauczycieli naszej szkoły, którym bliskie są problemy, z jakimi boryka się szkolnictwo.

Wprawdzie w nocy troszeczkę popadał deszcz, ale w lesie było śniegu aż nadto. Radość, piosenkę i doskonałe humory wieźli woźnice na saniach. Konie zaprzężone w saniach aż kładły uszy od głośnego śpiewu zadowolonych uczniów. Zmarznięci, ale wciąż w doskonałych humorach pomykali uczniowie pięknymi szlakami Lasów Janowskich.

Członkowie stowarzyszenia zadbali również o to, by po kuligu uczniowie zjedli coś ciepłego. Rozpalono ognisko, by przy nim upiec kiełbaski, a gorąca herbata rozgrzała nieco zziębniętą młodzież.

Żartom, śpiewom i zabawom nie było końca – opiekunowie (członkowie stowarzyszenia) - Bogumiła Kita, Kamila Surowska, Katarzyna Kozioł, Aldona Pituch oraz Mariusz Wieleba starali się, aby wszyscy uczniowie czuli się jak najlepiej na tym wyjeździe.

„To bardzo miłe, że doceniono nasze wysiłki. Nie w każdej klasie są osoby, które mają średnią „stypendialną”, czasem najlepsza wynik w nielicznej klasie to niewiele ponad 4,0. Nie dostaje się wówczas świadectwa z wyróżnieniem. A jest się najlepszym. Cieszy wówczas taka nagroda jak ta – kulig z ogniskiem” –  zwierzył się nam uczeń Paweł Jakubaszek, uczeń klasy pierwszej Technikum Przemysłu Drzewnego.

Członkowie stowarzyszenia „kreatywni.zst” zapewniają, że kulig jest preludium do kolejnych działań na rzecz polepszenia nauki i pracy w ZST.

Aldona Pituch

PIERWSZE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA kreatywni.zst

 Stowarzyszenie „kreatywni.zst” powstało z inicjatywy nauczycieli ZST. Rozmowy o szkole, o jej problemach, o ciągłym braku funduszów na rozwijanie zainteresowań uczniów, na dofinansowania do wycieczek, na pomoce dydaktycznie, wszystko to sprawiło, że zadecydowano o założeniu stowarzyszenia, które miałoby większe możliwości w aplikowaniu o fundusze dodatkowe z różnego rodzaju grantów i projektów. Rozpoczęła się więc żmudna praca nad statutem i dokumentami potrzebnymi do rejestracji stowarzyszenia.

Spotkanie założycielskie odbyło się 20 października 2016 r. Zebrani wówczas nauczyciele zadecydowali, że aktywnie włączą się w działalność stowarzyszenia. Członkami założycielami zostali: Monika Majkowska  - Nizioł, Kamila Surowska, Katarzyna Kozioł, Aldona Pituch, Bogumiła Kita, Beata Łukasik, Mariusz Wieleba, Jadwiga Chmiel, Jacek Zieliński, Michał Wołoszynek, Michał Komacki. Spośród tych osób wyłoniono władze stowarzyszenia. Prezesem jednogłośnie wybrana została Monika Majkowska – Nizioł, jej zastępcą Kamila Surowska, sekretarzem Aldona Pituch, skarbnikiem Katarzyna Kozioł, członkiem Michał Wołoszynek. W trakcie tego zebrania ustalone zostały najważniejsze kwestie związane z działalnością stowarzyszenia. Odczytano statut, który został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich członków.

Drugie zebranie odbyło się 31 stycznia br. -  już po zatwierdzeniu statutu przez Sąd Rejonowy w Świdniku. Gościem honorowym spotkania był Starosta Powiatu Janowskiego – Grzegorz Pyrzyna, który bardzo przychylnie patrzy na wszelkie tego rodzaju przedsięwzięcie. Na zebranie przybyli również inni nauczyciele ZST, którzy zamierzają wstąpić w szeregi stowarzyszenia jako członkowie lub są jego sympatykami.

Podczas tego zebrania wybrano Komisję Rewizyjną, która jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia. W jej skład weszli: Bogumiła Kita, Jadwiga Chmiel oraz Mariusz Wieleba.  

Podczas dyskusji, jaka zawiązała się po oficjalnej części spotkania omawiano rolę, jaką pełniło będzie stowarzyszenie w szkole. Rozmawiano także na temat planów na najbliższą i nieco dalszą przyszłość tej organizacji. Szczególny nacisk członkowie kładli na możliwości pozyskiwania funduszów UE poprzez działalność nowo powstałej organizacji. Zwrócono też uwagę na fakt, że stowarzyszenie może korzystać z pieniędzy przeznaczonych na wspieranie projektów edukacyjnych, służących wzbogacaniu oferty szkoły oraz jej wyposażenia (np. w sprzęt sportowy, muzyczny). W miłej atmosferze, przy wybornym torcie członkowie i sympatycy stowarzyszenia rozmawiali o pierwszym przedsięwzięciu, jakie zostanie zorganizowane – o kuligu. Ma on być nagrodą dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen w pierwszym półroczu tego roku szkolnego.

Nazwa stowarzyszenia zobowiązuje do tego, aby takich kreatywnych pomysłów, jak ten z kuligiem było więcej. Członkowie i sympatycy organizacji z pewnością zadbają o to, żeby efekty ich pracy miały pozytywny wpływ na placówkę, a dla całej społeczności okazywały się zawsze miłym zaskoczeniem.

Aldona Pituch