^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1038885

Samorząd uczniowski

 

NOWY SAMORZĄD ZST

 

Dnia 14 listopada br. Odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Kandydowało 44 uczniów z poszczególnych klas – po dwie osoby, a wyjątkiem klas maturalnych.

Warunkiem koniecznym była ocena zachowania minimum dobra, uzyskana w poprzednim roku szkolnym. Listy były wywieszone, zgodnie z Ordynacją Wyborczą SU, na 10 dni wcześniej do wiadomości wyborców.

 

 

Największą ilość głosów uzyskali:

 1. Moskal Damian(IITI) - 129
 2. Flis Beata(ITI) – 122
 3. Ciupak Piotr(IITE) – 105
 4. Powrózek Karol(IIITB) – 103
 5. Łach Oliwia(TUF) – 97
 6. Kiszka Agata(ITE) – 92
 7. Zyśko Marcin(IIITPD) – 86
 8. Pizoń Piotr(IIITS) – 82
 9. Cyran Kinga(IIITB) - 79
 10. Rycerz Natalia(IITE) - 79
 11. Kosidło Dominika(TUF) - 74
 12. Graboś Patryk(IIZW) – 73
 13. Krzysztoń Sylwia(IITI) -73

 

15 listopada odbyło się pierwsze zebranie, na którym rozdzielili pośród siebie poszczególne funkcje.

Przewodniczącą została Kinga Cyran, uczennica klasy III TB -  stypendystka PRM, która niewątpliwie stanowi wzór do naśladowania i jest wizytówką Szkoły.

Nowym członkom Rady SU gratulujemy i życzymy owocnej pracy  w trakcie dwuletniej kadencji samorządu.

                                                                                                   

 

Opiekun SU

Aldona Pituch

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W JANOWIE LUBELSKIM

 

PRZEWODNICZĄCA –AGATA KISZKA, KLASA IV B

ZASTĘPCA –JULIA PYĆ, KLASA IV B

SEKRETARZ –DOMINIKA KOSIDŁO, KLASA IV F

SKARBNIK – NIKODEM RUSZECKI, KLASA II I

 

 

RZECZNIK PRAW UCZNIA –   IZABELA CIUPAK, KLASA II Fp

 

SEKCJA CHARYTATYWNA – DOMINIKA KOSIDŁO, KLASA IV F

                                                  GABRIEL FLIS, KLASA III BSI

SEKCJA REPREZENTACYJNA – IZABELA CIUPAK, KLASA II Fp

                                                 NIKODEM RUSZECKI, KLASA II I

                                                  AMELIA ZARĘBSKA, KLASA II F

 SEKCJA ROZRYWKOWA –   DOMINIKA KOSIDŁO, KLASA IV F

                                                  JACEK JAKUBASZEK, KLASA II DSp

SEKCJA ORGANIZACYJNA – AGATA KISZKA, KLASA IV B

                                                  JULIA PYĆ, KLASA IV B

                                                  SYLWIA ZARZECZNA, KLASA III E

SEKCJA SPORTOWA –           BEATA FLIS, KLASA IV I

                                                  GABRIEL FLIS, KLASA III BSI

                                                  KACPER ŻOŁYNIA, KLASA III BSI

 

 

 

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w akcji „Razem na Święta”. Celem tej inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji uczniowie obdarowali kartkami z życzeniami i ozdobami świątecznymi osoby samotne z najbliższej okolicy, a także sąsiadów, przyjaciół, znajomych, rodzinę.

Galeria zdjęć

 
 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Samorząd Uczniowski jest najstarszą organizacją szkoły działającą od początku jej funkcjonowania. Pierwszym opiekunem SU był sam dyrektor szkoły Jan Świtluk. Późniejsi to: Leopold Zagól, Mieczysław Kowalski, Władysław Sokołowski, Mirosław Nowakowski, Leokadia Jonak, Anna Tylus, Piotr Szkutnik, Urszula Łukasik . Obecnie tę funkcję pełni Aldona Pituch.

Rada SU bierze udział przy przyznawaniu stypendiów, opiniuje dokumenty szkolne, jest łącznikiem między dyrekcją szkoły a młodzieżą. Samorząd organizował zbiórki na cele charytatywne, np. na budowę Szpitala - Pomnika Matki Polki i Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu; akcje dobroczynne na rzecz dzieci z domów dziecka, osób chorych i samotnych. Zajmowano się również pomocą uczniom mającym trudności w nauce. W ramach akcji społecznych porządkowano skwery na rynku, organizowano zbiórki makulatury.

W latach 1983/84 działał Trybunał Uczniowski, którego zadania obecnie wypełnia Rzecznik Praw Ucznia.

W szkole w ramach samorządu działa radiowęzeł, jest redagowana i wydawana gazetka szkolna, organizuje się giełdy podręczników oraz ustala się harmonogram dyżurów uczniowskich w szatni i przed drzwiami wejściowymi do szkoły.

W ostatnim roku działalności Samorządu Uczniowskiego wydanych zostało kilka numerów gazetki MRÓWA, zorganizowane były akcje charytatywne (zbiórki na rzecz Kubusia Nowaka oraz dzieci z Domu Dziecka), przeprowadzono konkurs na Super Belfra naszej szkoły. Samorząd współtworzył i współuczestniczył w życiu szkolnym oraz reprezentował szkołę w środowisku lokalnym. Została zorganizowana oprawa uroczystości szkolnych i pozaszkolnych (delegacje z kwiatami, poczet sztandarowy) tj. 11 listopada, 3 Maja, rocznica bitwy na Porytowym Wzgórzu. Samorząd organizował także dyskoteki i wycieczki szkolne.

 

 

Aldona Pituch

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

UCZNIOWIE

 

Do szkoły uczęszcza młodzież z terenu całego powiatu janowskiego.Z uwagi na różnorodność kierunków kształcenia kształcą się tu uczniowie z terenu powiatów ościennych.

 

Każdego roku nauczyciele szkoły odwiedzają okoliczne gimnazja prezentując uczniom klas trzecich ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Ta forma promocji szkoły sprawdza się, stąd też nie ma problemu z naborem absolwentów gimnazjum do klas pierwszych.

W celu dostosowania kierunków kształcenia do rzeczywistych potrzeb młodzieży chcącej się uczyć w szkole wśród gimnazjalistów przeprowadzane są ankiety na temat ich oczekiwań, a wyniki służą do wprowadzania nowych kierunków kształcenia lub zawodów w zasadniczej szkole zawodowej.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy wprowadzono do oferty edukacyjnej nowe zawody w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Również w porozumieniu z Powiatową Radą Zatrudnienia podjęto próbę powołania Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodzie - technik obsługi ruchu turystycznego, a także Liceum Uzupełniającego dla absolwentów. Niestety, z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych, nie udało się utworzyć klasy pierwszej.

Aldona Pituch

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

  RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM

  REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM (szkoła dla młodzieży)

  REGULAMIN SZATNI