^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1066249

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
na rok szkolny 2021/2022

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Kandydaci do Technikum lub Szkoły Branżowej I Stopnia składają też zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do BS I w zawodzie kierowca – mechanik dodatkowo orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem).
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli (poniżej link do szczegółowych zasad rekrutacji)
 • Kandydaci do szkoły, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Szczegóły dotyczące  rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022 znajdują się pod linkiem
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową)

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą elektroniczną, to:
  wejdź na poniżej podany adres : lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
  Załóż konto, wygeneruj podanie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru.

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą tradycyjną, to:
  Pobierz druk podania ze strony szkoły: kliknij tutaj.
  zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem.

W razie trudności prosimy o kontakt osobisty – ul. Ogrodowa 20, Sekretariat Uczniowski ZST,
bądź telefoniczny – nr telefonu 15 8724015 wew. 26.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji (po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły), to:

 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • Karta zdrowia i karta szczepień
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Dwie podpisane fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie

 Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Ponadpostawowej : KLIK