^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1038887

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
na rok szkolny 2020/2021

 

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie branżowe - konieczne skierowanie na badania lekarskie.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnomocnik kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020r.

 

Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową)

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą elektroniczną, to:
  wejdź na poniżej podany adres : lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
  Załóż konto, wygeneruj podanie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru.

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą tradycyjną, to:
  Pobierz druk podania ze strony szkoły: kliknij tutaj.
  zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem.

W razie trudności prosimy o kontakt osobisty – ul. Ogrodowa 20, Sekretariat Uczniowski ZST,
bądź telefoniczny – nr telefonu 15 8724015 wew. 26.

Pamiętaj, że możesz kandydować do wszystkich techników Zespołu Szkół Technicznych bądź do Branżowej Szkoły I Stopnia ze wszystkimi zawodami, składając jedno podanie z zaznaczonymi na nim swoimi preferencjami.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji (po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły), to:

 • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • Karta zdrowia i karta szczepień
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Dwie podpisane fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie

Szczegółowe informacje o rekrutacji zawiera zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: KLIK

 

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Ponadpostawowej : KLIK