^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
824774

Rekrutacja

 

 

 

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim na rok szkolny 2019/2020

Terminy naboru dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów szkoły podstawowej

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

08.04.2019 08:00

15.05.2019 14:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.06.2019

17.06.2019

Zmiana wyboru preferencji

21.06.2019

25.06.2019 14:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

04.07.2019 10:00

04.07.2019 10:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

04.07.2019 10:00

08.07.2019 14:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

12.07.2019 12:00

12.07.2019 12:00

Publikacja list przyjętych

 

Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną oraz tradycyjną (papierową)

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą elektroniczną, to:
  wejdź na poniżej podany adres : https://lubelszczyzna.edu.com.pl/
  Załóż konto, wygeneruj podanie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru.
 • Jeżeli rekrutujesz się drogą tradycyjną, to:
  Pobierz druk podania ze strony szkoły: Kwestionariusz kandydata do I klasy -                                         PO GIMNAZJUM,   PO SZKOLE PODSTAWOWEJ zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem.

W razie trudności prosimy o kontakt osobisty – ul. Ogrodowa 20, Sekretariat Uczniowski ZST, bądź telefoniczny – nr telefonu 15 8724015.

Pamiętaj, że możesz kandydować do wszystkich techników Zespołu Szkół Technicznych bądź do Branżowej Szkoły I Stopnia ze wszystkimi zawodami, składając jedno podanie z zaznaczonymi na nim swoimi preferencjami.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji (po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły), to:

 • Świadectwo ukończenia Gimnazjum/Szkoły Podstawowej
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/po szkole podstawowej
 • Karta zdrowia i karta szczepień
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Dwie podpisane fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie

Szczegółowe informacje o rekrutacji zawiera zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:  https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                      


 

 

13. Do klasy programowo wyższej, poszczególnych typów szkół, przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły tego samego typu lub pokrewnego oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,


b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,


c) w przypadku przyjęcia ucznia z innego typu szkoły, uczeń ten uzupełnia różnice programowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w WSO.