^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803539

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”

 

 

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych” realizowany jest w okresie 01.05.2014 – 15.09.2014 w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Technikum Mechanicznego, Technikum Samochodowego, Technikum Budowlanego, Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim

W projekcie weźmie udział min. 30% uczniów każdego z techników tj. 106 uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich i w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców w województwie lubelskim.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

  1. Zakup wyposażenia do pracowni samochodowej
  2. Organizacja staży u przedsiębiorców

Staże będą trwać 1 m-c (150 godz.). Średnio 5 dni w tygodniu nieprzerwanie przez     4 tygodnie, średnio 7-8 godz. dziennie. Każdy staż będzie miał opiekuna. Staże będą głównie odbywać się na terenie powiatu janowskiego.

 

Zapewniamy:

  • odzież ochronną stażystom z TM, TB, TS,
  • wypłatę stypendium dla każdego stażysty,
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

W miesiącu maju i czerwcu będzie odbywać się rekrutacja uczniów na staże.

Staże będą odbywać się w miesiącach lipiec i sierpień.