^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803525

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

„Praktyki zagraniczne młodzieży kluczem do kariery zawodowej.” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025246 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Projektem  "Praktyki  zagraniczne młodzieży kluczem do kariery zawodowej" wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno młodzieży, szkoły  jak i społeczności lokalnej.

Naszymi działaniami chcemy sprawić by absolwent naszej szkoły był przygotowany do zmieniającego się rynku pracy. By posiadał wiedzę i umiejętności, które pomogą mu być bardziej konkurencyjnym i by odniósł sukces w postaci zatrudnienia w dobrze prosperującej firmie.

W projekcie wzięło udział trzydziestu uczniów z ZST w Janowie Lubelskim z Technikum Ekonomicznego, Technikum Samochodowego, Technikum Budowlanego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego i Technikum Usług Fryzjerskich.

Na miejsce praktyk wybraliśmy Irlandię. Kierowaliśmy się głownie oczekiwaniami młodzieży. Większość uczniów ZST w Janowie Lubelskim (ponad 90%) wybiera j. angielski, jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym a praktyczne użycie języka podczas pobytu w Irlandii jest ważne dla młodzieży. Młodzież odbywała praktyki w Dublinie, Irlandia, Zakwaterowani byli parami u rodzin Irlandzkich. Ćwicząc samodzielność codziennie dojeżdżali do pracy transportem miejskim. Odbywali staż w firmach Irlandzkich dopasowanych do ich potrzeb zawodowych oraz profilu szkoły, do jakich uczęszczają.

Bardzo ważnym czynnikiem jest nasza dobra współpraca z Partnerem w Irlandii. Wybraliśmy tą organizację spośród wielu ponieważ:

- posiada doświadczenie w organizacji praktyk dla uczniów z wielu krajów UE.

- posiada możliwość zapewnienia praktyk o odpowiedniej jakości

-praktykanci otrzymują też odpowiednią dokumentację,  w tym certyfikaty.

- zapewniała wysoki poziom bezpieczeństwa dla młodzieży, monitorując przebieg stażu

 i będąc w ciągłym kontakcie z uczniami.

 

W trakcie trwania projektu przewidzieliśmy działania przygotowujące młodzież do wyjazdu:

 

- W szkole odbyły sie spotkania informacyjne "Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyka" 

z ekspertami zasad BHP.

- Przygotowanie pedagogiczne

warsztaty (tematyka np. rozłąka z najbliższymi, obawy związane z pobytem zagranicznym)

- Przygotowanie kulturoznawcze

Zagadnienia związane z Irlandia, UE, różnicami kulturowymi, poczuciem tożsamości europejskiej.

-Przygotowanie językowe

Dla wygody młodzieży program ten został zrealizowany w ZST w Janowie Lubelskim.

Wiedza nabyta podczas wszystkich wyżej opisanych zajęć ułatwiła naszym uczniom  funkcjonowanie w obcojęzycznym środowisku i innej kulturze.

 

Podczas praktyk zagranicznych projekt:

- Zapewnił uczniom praktyki o odpowiedniej jakości - adekwatnych do potrzeb naszych uczniów,  przydzieliliśmy naszym uczniom zadania  i obowiązki odpowiadające ich kwalifikacjom oraz celom szkolenia, w firmach zgodnych z profilem zawodowym uczestników.

- Zapewniał odpowiednie wsparcie podczas praktyk - merytoryczne i praktyczne, poprzez, monitorowanie przebiegu praktyk.

- Uczniowie otrzymali również wsparcie językowe ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego,

- Podczas weekendów realizowaliśmy programu kulturoznawczy, podróżując po całej Irlandii.

 

 

Dzięki temu Projektowi spodziewamy się następujących efektów:

Uczniowie:

1) nowe umiejętności zawodowe i podniesienie kwalifikacji  zawodowych i co za tym idzie - wzrost atrakcyjności na rynku pracy

2) podniesienie poziomu kluczowych kompetencji wśród młodzieży,

3) podniesienie świadomości uczniów do potrzeby stałego dokształcania i rozwoju zawodowego, aby podnieść swoje szanse na rynku pracy,

4) podniesienie praktycznych  umiejętności językowych,

5) kontakt z innymi Europejczykami i inną kulturą poszerzy ich horyzonty, pozwoli im docenić wartości europejskie,

6) poprzez odpowiednie metody upowszechniania będą mogli także podzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

 

Opiekunowie:

  1. nabycie wiedzy i doświadczenia,
  2. dzięki ww. nabytej wiedzy i doświadczeniu będą mogli brać czynny i skuteczny udział w działaniach upowszechniających - będą mogli się dzielić po powrocie z innymi nauczycielami w swojej szkole jak i w innych szkołach, poprzez zgłoszenie swojej chęci udziału w seminariach na temat programu Erasmus+.

 

Szkoła:

1) wzrost kompetencji związanych z koordynowaniem i zarządzaniem projektami,

2) modernizacji programów nauczania i lepszego ich dostosowywania do realnego rynku pracy,

3) Wzrośnie umiejętność ciągłego dostosowywania kształcenia zawodowego do realnych, zmieniających się potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy w obszarze Unii Europejskiej, a przez to - poprawa europejskiego systemu kształcenia,

4) Zwiększenie prestiżu naszej szkoły oraz jej wymiaru europejskiego.

 

Rodzice i społeczność lokalna/regionalna

  • Zwiększy się szacunek oraz zaufanie rodziców i lokalnej społeczności do działań szkoły.

 

 

Koordynator projektu

Bartosz Szabat