^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803512

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych uczniów ZST w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych uczniów ZST  w roku szkolnym 2016/2017

      Głównym celem  praktyk zawodowych jest pogłębienie, zastosowanie i doskonalenie zdobytej  w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w danym zawodzie w rzeczywistych warunkach pracy, a także:

  • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
  • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
  • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
  • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy,

poszanowanie mienia

        Dzięki współpracy z przedsiębiorcami możliwe było efektywne dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia.

      W bieżącym roku szkolnym 77 uczniów technikum realizowało program praktyki  w 40 zakładach pracy  i u prywatnych przedsiębiorców:

- 23 uczennice z  kl. II i III Technikum Ekonomicznego odbywały praktyki u  16 pracodawców;

- 11 uczniów z kl.III Technikum Informatycznego pogłębiało zdobytą wiedzę w 4 firmach

- 16 uczniów z kl.III Technikum Samochodowego doskonaliło swoje umiejętności w 8 zakładach samochodowych i stacjach diagnostycznych;

- 15 chłopców z kl. II-ej i III –ej Technikum Mechanicznego uczących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających realizowało praktyki łącznie w 4 firmach;

-  12 uczniów z kl. III Technikum Budowlanego łączyło teorię z praktyką w 8 firmach budowlanych

        Podczas trwania praktyk przeprowadzono kontrolę łącznie w 26 zakładach pod kątem optymalnego doboru miejsca   i sposobu realizacji praktyki zawodowej.

KLASA

IITE

IIITE

III TI

III TB

III TS

III TM

 II TM

ŚREDNIA OCEN ZAKŁADOWEGO OPIEKUNA PRAKTYK

5,9

5,9

6,0

5,0

5,75

5,3

4,75

 

 

FREKWENCJA KLASY NA PRAKTYKACH

99%

98%

100%

95,53%

100%

93,7%

86,6%

ŚREDNIA OCEN Z TESTU

2,92

4,2

6,0

4,0

3,19

4,57

2,6

ŚREDNIA OCEN KOŃCOWYCH

4,75

5,7

6,0

5,0

3,38

5,28

3,6

    Na ogół uczniowie byli zadowoleni z doboru miejsca realizacji praktyki, poza jednym wyjątkiem. Zakłady pracy przestrzegały zapisów umowy i spełniały oczekiwania naszych praktykantów organizując praktykę w rzeczywistych warunkach.

         Dzięki wiedzy, praktycznym umiejętnościom i doświadczeniu zawodowemu jakie uczniowie zdobywali podczas praktyk zawodowych możliwe jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

        

Szkolny opiekun praktyk

mgr Anna Majdanik