^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803477

Praktyki zawodowe uczniów – czas nowych wyzwań i możliwości

Miesiąc marzec w Zespole Szkół Technicznych dla 74 uczniów klas II i III Technikum uczących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik mechanik, technik ekonomista i technik pojazdów samochodowych  był miesiącem odbywania praktyk zawodowych. Uczniowie w ramach realizacji podstawy programowej zostali skierowani  do zakładów pracy na terenie województwa lubelskiego, aby zdobyć doświadczenie i przekonać się, jak może wyglądać wykonywany przez nich w przyszłości zawód.

Dla uczniów był to ciekawy i pracowity czas, podczas którego mieli szanse skonfrontować własną wiedzę
i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Ponadto uczniowie mieli możliwość wyrobienia w sobie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy , współdziałanie w zespole oraz poszanowanie mienia. Uczniowie pod opieką doświadczonych pracowników korzystali ze  specjalistycznego oprogramowania  i nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w zakładach pracy.  W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną w kraju praktyki zawodowe były realizowane w formie hybrydowej  polegającej na połączeniu pracy stacjonarnej uczniów w zakładach pracy z pracą online. Praktykanci podczas pracy zdalnej wykonywali ćwiczenia  i zadania  korzystając z nowoczesnych materiałów i opracowań technicznych udostępnionych przez pracodawców.

Doświadczenie i wiedza  zdobyta w trakcie odbywania praktyk zawodowych zwiększy możliwości uczniów
w kwestii przyszłego egzaminu zawodowego jak również pomoże przy znalezieniu w przyszłości  zatrudnienia.

Priorytetem rozwoju szkoły jest dobre wykształcenie nowych kadr, które spełnią oczekiwania pracodawców 
i znajdą zatrudnienie na rynku pracy.

Satysfakcjonujące  jest to, że coraz więcej pracodawców zgłasza chęć współpracy ze szkołą upatrując w niej gwaranta dobrego przygotowania ucznia.

Kamila Surowska
wicedyrektor ds. praktycznej nauki zawodu
i szkolenia praktycznego


Kliknij w obrazek aby przejść do galerii.