^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803504

Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej

„Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”

 

 

 

„Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

 

 

Cel projektu:

- wsparcie uczniów w zakresie dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz zdobywania
przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy.

 

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów przygotowujące do egzaminu
  z kwalifikacji zawodowych;
 • uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień i kompetencji zawodowych: prawo jazdy, kurs spawacza, kurs kierowcy wózka widłowego;
 • dobywanie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych – kursy: Multimedia w reklamie, Grafik komputerowy, Telemarketer, Kasjer walutowo - złotowy
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 • organizacja staży zawodowych dla uczniów (uczeń otrzymuje stypendium stażowe);
 • wyposażenie pracowni zawodowych w Technikum Ekonomicznym, Technikum Informatycznym, Technikum Mechanicznym, Technikum Samochodowym.

 

Projekt jest realizowany od 01 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

 

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

Rekrutacja nauczycieli do realizacji zadania nr 1: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji
w Technikum Ekonomicznym, Technikum Informatycznym, Technikum Mechanicznym i Technikum Samochodowym w projekcie
 
Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji Zadania nr 1 Projektu, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, skierowanych do uczniów technikum Zespołu Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę
na rzecz Zamawiającego w ramach umowy o pracę w roku szkolnym 2017/2018  
i 2018/2019 specjalistycznych zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas II i III Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego
i Technikum Samochodowego w Zespole w Szkół  Technicznych w Janowie Lubelskim w Projekcie „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Nabór jest prowadzony w biurze projektu w dn. 21.11.2017r. -04.12.2017 r.

 

 

 

Rekrutacja nauczycieli do realizacji zadania nr 4: Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie  
w Technikum Mechanicznym i Technikum Mechanicznym w projekcie
 „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”
w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zaprasza  zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji Zadania nr 4 Projektu, którego przedmiotem jest doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego prowadzących kształcenie w Technikum Mechanicznym i Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w Projekcie „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje udział nauczycieli w szkoleniach:

 1. Specjalista do spraw kadr i wynagrodzeń.
 2. Spawacz MIG-131 i MAG-135.

 

Nabór jest prowadzony w biurze projektu w dn. 21.11.2017r. - 04.12.2017 r.

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Opinia Dyrektora szkoły

 

 

Rekrutacja uczniów do realizacji Zadania nr 2 - Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum: Samochodowym, Mechanicznym, Ekonomicznym i Informatycznym i Zadania nr 3 – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskanie kompetencji zawodowych w Technikum: Ekonomicznym i Informatycznym
w Projekcie
„Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej”

W dn. 12.12.2017 r. - 18.12.2017 r. prowadzona jest rekrutacja uczniów klas II i III Technikum  Ekonomicznego, Informatycznego, Mechanicznego i Samochodowego do udziału w kursach:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Spawanie metodą MAG -135,
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej,
 • Multimedia w reklamie,
 • Grafik komputerowy,
 • Telemarketer,
 • Kasjer walutowo-złotowy

w Projekcie „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty można składać w biurze projektu.

 

Załącznik:       Formularz zgłoszeniowy dla uczniów do udziału w Zadaniu nr 2

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim jako największa placówka oświatowa w powiecie janowskim dba szczególnie o atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz dodatkowe możliwości zdobywania przez uczniów kwalifikacji do wykonywania zawodu.

W tym roku szkoła realizuje Projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej” współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który skierowany jest do 164 uczniów klas
drugich, trzecich i czwartych uczęszczających do Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Mechanicznego oraz Technikum Samochodowego.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych przygotowujących do egzaminu z kwalifikacji w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych. Wkrótce otrzymają również wsparcie w uzyskaniu dodatkowych uprawnień poprzez udział w następujących kursach: prawo jazdy kat. B, spawacz MAG-135, kierowca wózka widłowego z napędem silnikowym + wymiana butli gazowej, grafik komputerowy, multimedia w reklamie, telemarketer i kasjer walutowo-złotowy. Oprócz tego w okresie wakacyjnym 92 uczniów odbędzie czterotygodniowe staże zawodowe w firmach lokalnych przedsiębiorców.
W ramach projektu czterech nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział
w kursach: spawacz MIG-131 i MAG-135 oraz specjalista do spraw kadr i wynagrodzeń.

Ponadto pracownie zawodowe – ekonomiczna, informatyczna, mechaniczna
i samochodowa zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom na rozwijanie umiejętności, wzrost kompetencji i lepsze przygotowanie do podjęcia pracy
w wyuczonym zawodzie.

Projekt jest realizowany od 01.10.2017 r. do 31.01.2019 r., a jego całkowity koszt wynosi 781 685,00 zł.

 Emilia Żuber

 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„DODATKOWE KWALIFIKACJE UCZNIÓW DROGĄ DO KARIERY ZAWODOWEJ”

 

Od grudnia 2017 roku w ramach zadania nr 2 Projektu -  Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień w Technikum Samochodowym, Technikum Mechanicznym, Technikum Ekonomicznym i Technikum Informatycznym realizowany jest kurs prawa jazdy kat. B.

Zajęcia teoretyczne rozpoczęła pierwsza ośmioosobowa grupa uczestników. Wykłady dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
w wypadkach drogowych odbywały się na zarówno na terenie szkoły, jak i w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Kolor przy ul. 3 Maja 7 w Janowie Lubelskim.  Już wkrótce rozpoczną się zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w terenie.

Ze szkolenia skorzysta 42 uczniów klas drugich i trzecich technikum.
Druga grupa rozpocznie kurs już marcu, natomiast grupa trzecia i czwarta we wrześniu. Kurs prawa jazdy jest jednym z siedmiu szkoleń, które umożliwią młodzieży uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Projekt jest współfinansowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL2 014-2020.

 

 

Specjalista ds. merytorycznych

Emilia Żuber

MULTIMEDIA W REKLAMIE - dodatkowe kwalifikacje uczniów ZST

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie bez znajomości technologii informacyjnych. Stały się one powszechne zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym. Dzięki nim różne formy reklamy stale podlegają procesom unowocześniania i upowszechniania a jej najbardziej popularny multimedialny charakter napotkać możemy nie tylko w telewizji i Internecie ale i w supermarkecie, środkach komunikacji czy na ulicy. Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych stało się częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką.

Uczniowie Technikum Informatycznego mają świadomość potęgi reklamy i w przyszłości widzą siebie pracujących w zespołach przy jej tworzeniu. Dlatego do udziału w szkoleniu „Multimedia w reklamie” realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje uczniów drogą do kariery zawodowej” nikogo nie trzeba było namawiać.

W lutowe weekendy grupa 10 uczniów nabywała umiejętności dotyczących: historii grafiki komputerowej oraz multimediów, form reklamy internetowej, obsługi programów służących do edycji obrazu, dźwięku, prezentacji multimedialnej, animacji, filmu oraz authoringu a także sposobów udostępniania gotowych multimediów w Internecie.

                27 lutego uczestnicy szkolenia w obecności egzaminatora delegowanego przez fundację VCC przystąpili do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Multimedia w reklamie.
 Aby uzyskać Certyfikat VCC potwierdzający kwalifikacje niezbędne jest uzyskanie co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia z etapu teoretycznego i co najmniej 75% etapu praktycznego. Należy dodać, że Certyfikat wydawany jest w języku angielskim i  honorowany poza granicami naszego kraju co znacznie rozszerza możliwości przyszłego zatrudnienia jego posiadaczom.

Już dziś wiemy, że zadania egzaminacyjne nie sprawiły naszym uczniom problemu i wszyscy zdali egzamin.

Gratulujemy!

Beata Łukasik