^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1066229

NAUKA W ZST W FORMIE HYBRYDOWEJ

  Ministerstwo Edukacji i Nauki dało szkołom możliwość realizacji części zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej. Dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu zawodowym. Dyrekcja naszej szkoły, skorzystała z tej możliwości i zorganizowała zajęcia stacjonarne w ilości od 6 do 10 godzin tygodniowo dla większości oddziałów klasowych, ustalając nowy plan zajęć. W przypadku naszej szkoły było to dość dużym przedsięwzięciem logistycznym, zważywszy na fakt, iż organizacja zajęć stacjonarnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów wymaga przestrzegania wytycznych sanitarnych związanych z COVID – 19. Zajęcia hybrydowe, bo tak nazwano system zajęć mieszanych, stwarzają dla uczniów większą szansę na przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, trudno bowiem pomimo wszelkich wysiłków ze strony nauczycieli zawodowców, przez dłuższy czas skutecznie nauczać realizując zajęcia on-line.

  Uczniowie większości klas w szkole ( z wyłączeniem klas maturalnych, w których przedmioty zawodowe zakończyły się w I semestrze), przynajmniej raz w tygodniu realizują zajęcia w szkolnych pracowniach, gdzie mogą w rzeczywistych warunkach, z wykorzystaniem niezbędnych pomocy dydaktycznych specjalistycznego oprogramowania oraz maszyn, urządzeń i narzędzi realizować program nauczania wynikający z podstawy programowej..
Poza tym, pobyt uczniów w szkole, kontakt z rówieśnikami oraz nauczycielami, pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną ucznia. Z relacji uczniów wynika, iż doceniają zalety kształcenia hybrydowego, że chętnie przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły, można by rzec, przedkładają zajęcia stacjonarne w szkole nad zajęcia w formie zdalnej. Potwierdza to również wysoka frekwencja na zajęciach w szkolnych pracowniach. Zalety takiej formy kształcenia dostrzegają również nauczyciele, którzy mając bezpośredni kontakt z uczniami mogą skuteczniej nauczyć, a także utrzymać poprawne relacje i więzi.

  W opinii Rodziców, którzy dostrzegają u swoich dzieci pojawiające się problemy dydaktyczne, organizacyjne oraz społeczne, częściowy powrót do szkoły, to właściwy kierunek organizacji zajęć w tym trudnym pandemicznym okresie. Rodzice, podobnie jak i nauczyciele oczekują rychłego powrotu uczniów do szkoły.
Częściową odpowiedzią na oczekiwania Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w tym zakresie będą praktyki zawodowe, które dla uczniów naszej szkoły rozpoczynają się w marcu. Ta forma zajęć, to także doskonała możliwość i szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych, na poznanie warunków i specyfiki pracy w wybranym zakładzie, ale przede wszystkim możliwość nawiązania nowych kontaktów i relacji zawodowych, co wydaje się być z punktu widzenia rozwoju i kształcenia młodego człowieka bardzo istotnym w obecnym czasie.

Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli w całości jako społeczność szkolna uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, nie tylko zawodowych, ale też na przedmiotach ogólnokształcących.


Mariusz Wieleba

Kliknij w obrazek aby przejść do galerii.