^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
469095

FINAŁ IV EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „OD GIMNAZJALISTY DO FINANSISTY”

Dnia 15 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych odbył się Finał
IV Międzyszkolnego Konkursu „Od Gimnazjalisty do Finansisty”  organizowanego w ramach Dnia Ekonomisty. Jego celem było pogłębienie zainteresowań młodzieży wiedzą ekonomiczną i bankową oraz sprawdzenie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Organizatorem konkursu było Szkolne Koło Młodego Ekonomisty działające w ZST, a patronatem, po raz kolejny, objął go Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim. W finale konkursu wzięło udział 50 najlepszych uczniów, którzy zostali wyłonieni  z  etapu szkolnego. Zainteresowanie było bardzo duże - do tegorocznej IV edycji konkursu zgłosiło się 160 uczniów z 13 szkół gimnazjalnych powiatu janowskiego, kraśnickiego i biłgorajskiego.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, 3 pytań prawda – fałsz oraz pytania opisowego. Po napisaniu testu konkursowego młodzież gimnazjalna wraz ze swoimi opiekunami z rodzimych szkół oraz młodzież z Technikum Ekonomicznego  uczestniczyła w wykładzie pt. „Bezpieczeństwo usług finansowych”,  który wygłosił Pan Andrzej Blacha – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 

Podczas gdy komisja konkursowa sprawdzała prace, uczestnicy konkursu udali się do Pracowni Filmoteki Szkolnej na spotkanie przygotowane przez p. Emilię Żuber  oraz do strzelnicy, gdzie pod okiem p. Bartosza Szabata  mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Komisja Konkursowa w składzie: Kamila Surowska, Ewa Regucka, Małgorzata Staszowska –Konwa, Michał Komacki oraz Katarzyna Kozioł wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce – Lukas Kasica z Publicznego  Gimnazjum w Zespole Szkół
w Modliborzycach;

II  miejsce – Karolina Graboś  z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim;

III   miejsce Pachuta Wojciech z Zespołu Szkół w Kocudzy.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca była mobilna kolumna (głośnik) do gry m.in. w karaoke, drugiego – smartfon, a trzeciego –  słuchawki. Zostały one ufundowane przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy finału IV edycji Międzyszkolnego Konkursu „Od Gimnazjalisty do Finansisty” oraz ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i drobnymi upominkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie „kreatywni.zst”, działające przy ZST.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Prezes Zarządu BS w Janowie Lubelskim – Marian Zamoyski, wiceprezes Zarządu BS w Janowie Lubelskim – Andrzej Blacha, wiceprezes Zarządu BS w Janowie Lubelskim -  Dariusz Dziewa oraz dyrektor ZST Mariusz Wieleba.

            Serdecznie gratuluję laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Dziękuję również wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Finału Konkursu.                                       

Koordynator Konkursu

Kamila Surowska