^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga

 

Certyfikaty

   
 
 

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
1803465

IX EDYCJA KONKURSU MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JANOWIE LUBELSKIM

Dnia  27 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych odbył  się organizowany
w ramach Dnia Ekonomisty finał IX edycji Międzyszkolnego Konkursu MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA. Patronat nad wydarzeniem po raz dziewiąty objął  Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Andrzej Blacha, Prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Pani Justyna Mędykowską, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, Pan Michał Komacki, Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Pani Urszula Skupińska, Przedstawiciel  Rady Rodziców oraz uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Pani Kamila Surowska, opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych, Pani Ewa Regucka oraz  Pani Ewelina Chmiel,  nauczycielki  przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych.

Głównym celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów  klas ósmych szkół podstawowych.  Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym
i finałowym. Do etapu szkolnego przystąpiło 76 uczniów, zaś do etapu finałowego zakwalifikowało się 27 uczniów z 10 szkół podstawowych powiatu janowskiego,  kraśnickiego i biłgorajskiego.   Finaliści rozwiązywali test składający się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,  pytania prawda-fałsz oraz pytania opisowego.

Największą wiedzą ekonomiczną w IX edycji Konkursu MŁODY EKONOMISTA, PRZYSZŁY FINANSISTA wykazali się:

I miejsce – Anna Kołtyś z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim - opiekun merytoryczny Pani Anna Kuśmierczyk.

II miejsceSzymon Śliczniak ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju
- opiekun merytoryczny Pani Ewa Czajka.

III miejsce  - Wiktoria Małek z Zespoły Szkół w Dzwoli - opiekun merytoryczny
Pani  Barbara Jargiło.

Po zakończeniu  etapu finałowego uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami, a także młodzież kształcąca się w zawodzie technik ekonomista wysłuchali prelekcji
pt. “Bezpieczeństwo finansowe w sieci”, którą poprowadził Pan Tomasz Pudło – informatyk w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim. Tematyka spotkania  dotyczyła cyberprzestępczości oraz sposobów walki z nią. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym jest cyberbezpieczeństwo,  jak zabezpieczyć swoje finanse  przed kradzieżą pieniędzy
z konta internetowego oraz  poznali zasady jak zachowywać się bezpiecznie
w sieci.

Ważnym elementem Dnia Ekonomisty  była  prezentacja spotów reklamowych biorących udział w konkursie „Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym
w Janowie Lubelskim”,
który skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.
W rywalizacji brały udział dwa zespoły w składzie: Patryk Marzęda – uczeń z klasy III kształcący się w  zawodzie technik informatyk, Karolina Ciosmak i  Mariola Wiechnik -  uczennice z klasy IV kształcące się  w zawodzie technik ekonomista oraz  Kacper Myszak, Kamil Biżek, Mateusz Małek - uczniowie z klasy IV kształcący się w zawodzie   technik informatyk. Twórcy spotów  wykazali się kreatywnością i innowacyjnością w przedstawieniu tematu konkursowego. Ostatecznie komisja konkursowa przyznała główną nagrodę drużynie w składzie: Patryk Marzęda, Karolina Ciosmak i Mariola Wiechnik.

Nagrodami za zajęcie I miejsca w konkursach były głośniki kolumnowe, zaś za II  i III miejsce głośniki bezprzewodowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim.  Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursów oraz ich opiekunowie otrzymali  pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrody laureatom konkursów wręczyli: Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim -  Pan Andrzej Blacha, Dyrektor Biura Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim – Pani  Justyna Mędykowska, Dyrektor ZST Pani  Iwona Pająk oraz opiekun Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty Pani Kamila Surowska. 

Serdecznie gratulujemy laureatom i ich opiekunom merytorycznym oraz
uczestnikom konkursów. Dziękujemy również wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie Dnia Ekonomisty.

Kolejna, jubileuszowa X edycja konkursu planowana jest na 2024 r.

 

Tekst: Kamila Surowska,

Zdjęcia : archiwum szkolne