Egzamin z kwalifikacji

 

Terminy egzaminów teoretycznych z kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Technicznych

sesja   styczeń- luty 2018 r.

 

 

 

 

 

Oznaczenie

Kwalifikacja

Liczba zmian/dzień

Data    egzaminu

1

       A.36

Prowadzenie rachunkowości

1

Dla wszystkich kwalifikacji

2018-01-11

 

 

2

        E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1

3       M.42     Organizacja i prowadzenie procesu          1           

                          obsługi pojazdów samochodowych

4         B.30       Sporządzanie kosztorysów oraz                1          

                          przygotowanie dokumentacji

                          przetargowej

5         M.44       Organizacja i nadzorowanie                      1           

                           procesów produkcji

                           maszyn i urządzeń

6        M18         Diagnozowanie i naprawa zespołów         1            

                          i podzespołów pojazdów                                          

                          samochodowych                                                      

7        B.18        Wykonywanie robót murarskich                1            

                          i tynkarskich                                                

 

1

       A.36

Prowadzenie rachunkowości

1

2018-01-18

2

        E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1

2018-01-12

 

3       M.42     Organizacja i prowadzenie procesu            1            2018-01-10

                          obsługi pojazdów samochodowych

 

4         B.30       Sporządzanie kosztorysów oraz                   1           2018-01-19

                          przygotowanie dokumentacji

                          przetargowej

 

5         M.44       Organizacja i nadzorowanie                        1            2018-01-16

                           procesów produkcji

                           maszyn i urządzeń

 

6        M18         Diagnozowanie i naprawa zespołów          3             2018-01-22

                          i podzespołów pojazdów                             3             2018-01-23

                          samochodowych                                          1             2018-01-25

 

7        B.18        Wykonywanie robót murarskich                 2             2018-01-28

                          i tynkarskich                                                2            2018- 01-29

                                                                                               2             2018-01-30

                                                                                               2             2018-01-31

 

Wyposażenie stanowiska do części praktycznej egzaminu z poszczególnych kwalifikacji

 

 

  PLAN EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE.pdf

 

  Technik_mechanik_311504.pdf

 

  Technik_pojazdów_samochodowych_311515.pdf

 

  Technik_ekonomista_331403.pdf

 

  Technik_informatyk_351203.pdf

 

  Ślusarz_722204.pdf

 

  Technik_budownictwa_311204.pdf