Technikum Informatyczne

 

 Technikum informatyczne

 

Informatyk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik informatyk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

 

Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to:

  • ośrodki obliczeniowe,
  • firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • punkty serwisowe,
  • firmy administrujące sieci komputerowe,
  • sklepy komputerowe,
  • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.
  • własna działalność gospodarcza.

 

Szkoła wybiera przedmioty, z których uczniowie będą kształcić się w zakresie podstawowym tylko w klasie pierwszej, a w klasach wyższych realizują rozszerzenie:

technik informatyk -rozszerzenie z matematyki i fizyki

 

 

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

E. 12.

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych

351203

Technik informatyk

E. 13.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

351203

Technik informatyk

E. 14.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

351203

Technik informatyk