BIEG NA ORIENTACJĘ

W dniu 22 marca 2016 roku nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim zorganizowali bieg na orientację.  W dyscyplinie tej uczestniczyło 8 drużyn po 3, 4 osoby. Wszyscy zawodnicy , to uczniowie ZST w Janowie Lubelskim. Bieg na orientację to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy posługując się mapą mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę, wyznaczoną
w terenie przez punkty kontrolne. Organizatorzy wyznaczyli 20 takich punktów, a przebieg pomiędzy punktami był dowolny. Wybór wariantu przebiegu stanowił tu istotę biegu na orientację. Warunkiem sklasyfikowania uczestników było potwierdzenie  obecności na danym punkcie. Drużyny startowały do biegu w minutowym odstępie , według wcześniej ustalonej kolejności. Na starcie otrzymywali  mapę w skali  1:12500. Był to bieg klasyczny, a długość trasy była dostosowana do kategorii wiekowej uczestników (ok.60 min.).
Organizatorzy wyznaczyli bardzo ciekawą trasę. Przebiegała ona przez atrakcyjne osiedle domów jednorodzinnych,  pola i pobliską wieś sąsiadującą z Janowem Lubelskim. Do zawodów zgłosiło się bardzo dużo zawodników, jednak  zła aura ( obfite opady deszczu
 i wiatr) uniemożliwiły start niektórym, mniej odpornym zawodnikom.
            Podsumowując, był to dzień bardzo radosny. Wszyscy, zarówno organizatorzy jak
 i zawodnicy mieli nielada rozrywkę. Była rywalizacja, ruch na świeżym powietrzu, wspaniała zabawa. Patrząc na przemokniętych i zabłoconych, ale jakże szczęśliwych  zawodników, można by się pokusić o określenie tego biegu, jako prawdziwy survival.

Nie sądziliśmy, że wszystkie drużyny dotrwają do końca,. Jednak okazuję się, że uczniowie naszej szkoły to prawdziwi „WYTRWALCY”. Są ambitni i potrafią dążyć do wyznaczonego przez siebie celu, pomimo trudności  stworzonych przez nauczycieli w –f
 i przeszkód jakie postawiła im pogoda tego dnia.  Takie dni w naszej szkole zaliczają się do tych niezapomnianych – dają energię, radość, satysfakcję i wywołują wspomnienia, zarówno nauczycieli o wspaniałych uczniach i uczniów o swojej szkole.

 

Nauczyciele w-f  ZST w Janowie Lubelskim