KALENDARZ LICEALIADY W POWIECIE JANOWSKIM NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KALENDARZ LICEALIADY W POWIECIE JANOWSKIM NA ROK SZKOLNY 2013/2014

  1. Wszystkie zawody powiatowe rozpoczynają się o godz. 9.00

  2. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły.

  3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, urodzeni w roku 1994 i młodsi, i posiadają ważną legitymację szkolną.

  4. Szkoła może wystawić tylko jedną reprezentację dziewcząt i jedną chłopców.

  5. Uczeń/uczennica może startować zgodnie z regulaminem tylko w swojej kategorii wiekowej.

  6. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

  7. Rozgrywki w grupach prowadzone są systemem „każdy z każdym”

O kolejności miejsc decyduje:

1) większa ilość zdobytych pkt.-ów

2)większa liczba pkt.-ów między zainteresowanymi drużynami

  1. Przed zawodami opiekun zespołu winien dostarczyć organizatorowi imienne zgłoszenie sporządzone na właściwych drukach.

  2. Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywa Powiatowy S.Z.S , natomiast wojewódzkich i rejonowych pokrywa LW S.Z.S.

  3. W finałach powiatowych przewiduje się następujące nagrody:

- za 1 miejsce puchar. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy.

 

L.p

Dyscyplina

Termin

Miejsce

Organizator

Osob. odp.

1

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt dziewcząt chłopców

30.09.2013 (poniedziałek)

Janów Lubelski

Z.S.Z (obok Szkoły Podstawowej)

Jarosław Mędrek

2

Liga LA dziewcząt i chłopców

(Sztafeta 4x100 i szwedzka

dziewcząt i chłopców)

04.10.2013 (piątek)

Janów Lubelski

Stadion MOSIR

Nauczyciele wych. fizycznego

3

Tenis stołowy indywidualny

- dziewcząt i chłopców

25.10.2013 (piątek)

Janów Lubelski

Z.S.Z Janów Lubelski

Joanna Sajewska

Janusz Sulowski

4

Pływanie – sztafety indywidualne

dziewcząt i chlopców

20.11.2013 (środa)

Janów Lubelski

Basen/OSIR

Zbigniew Kaproń

Robert Kaproń

5

Tenis stołowy drużynowy

- dziewcząt i chłopców

07.02.2014 (piątek)

Janów Lubelski

Z.S.Z Janów Lubelski

Joanna Sajewska

Janusz Sulowski

6

Halowa piłka nożna

- chłopców

13.02.2014 (czwartek),

Potoczek

Z.S.C.K.R Potoczek

Piotr Spyra

7

Piłka siatkowa

dziewcząt

 

25.02.2014 (wtorek)

 

Janów Lubelski

Z.S.Z Janów Lubelski

Joanna Sajewska

8

Piłka siatkowa

chłopców

27.02.2014 (czwartek)

Janów Lubelski

L.O Janów Lubelski

Robert Kaproń

9

Piłka ręczna

dziewcząt

12.03.2014 (środa)

Potoczek

Z.S.C.K.R Potoczek

Piotr Spyra

10

Piłka ręczna

chłopców

14.03.2014 (piątek)

Potoczek

Z.S.C.K.R Potoczek

Piotr Spyra

11

Koszykówka

dziewcząt

01.04.2014 (wtorek)

Janów Lubelski

Z.S.Z Janów Lubelski

Jarosław Mędrek

12

Koszykówka

- chłopców

03.04.2014 (czwartek)

Janów Lubelski

L.O Janów Lubelski

Grażyna Skiba

 

 

 

 

 

 

 

Zawody rozpoczynają się o godzinie 9.00. Wszystkie szkoły posiadają karty zgłoszenia do zawodów,

i zgłaszają się na zawody punktualnie. Gospodarz zawodów zabezpiecza szatnie dla zawodników, boisko oraz sędziów.