^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
964494

Absolwenci

Prof. dr hab. Józef Zając
Miejscowość pochodzenia:
Potok Stany
Więcej

Prof. dr hab. Józef Zając – urodzony w miejscowości Potok Stany; woj. lubelskie, w rodzinie rolniczej, absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Janowie Lubelskim oraz Technikum Mechanicznego w Chełmie. W 1973 roku ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zdobywając z wyróżnieniem tytuł magistra matematyki. Od 1973 do 1996 pracownik Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, gdzie otrzymał stopień doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych. Posiada status docenta na Wydziale Matematyki University of Eastern Finland. Od 1997 roku kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II, a od 2002 profesor nadzwyczajny tego Uniwersytetu. Był inicjatorem powstania i autorem wniosku o powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, gdzie od 2001 r pełni funkcję Rektora.

            W wyborach do Parlamentu RP w 2011 roku uzyskał, jako bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego PSL, mandat Senatora z okręgu wyborczego nr 18. Jest członkiem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Obrony Narodowej. Ponadto uczestniczy w pracach Parlamentarnego Zespołu Lotnictwa, Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, Polsko-Australijskiej Grupy Parlamentarnej i Polsko-Kirgistańskiej Grupy Parlamentarnej.

Pełniąc funkcję Senatora RP zaangażował się w proces reindustrializacji Ziemi Chełmskiej, promując koncepcję budowy Chełmskiego Zagłębia Węglowego, zalewu Oleśniki oraz elektrowni konwencjonalnej.

Dał się również poznać jako aktywny oraz skuteczny organizator i koordynator prac związanych z funkcjonowaniem kierownej przez siebie instytucji – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Stworzył Uczelnię dającą bilsko 400 miejsc pracy, na której studiuje ponad 2.500 młodzieży. Dynamiczny rozwój kierowanej przez niego jednostki, oparty jest głównie na efektywnym i skutecznym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, pozyskiwaniu funduszy unijnych i budowaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej (Instytut Matematyki i Informatyki, Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej, Centrum Studiów Inżynierskich i lotnisko) oraz promocji kształcenia i nauki, staje się wizytówką wschodniej Lubelszczyzny. Dzięki jego inicjatywie zostało uruchomionych 10 kierunków kształcenia, podpisano wiele umów międzyuczelnianych krajowych i międzynarodowym.

Był pomysłodawcą i twórcą pierwszego na Chełmszczyźnie lotniska szkoleniowego, na którym kształcą się cywilni piloci samolotowi oraz śmigłowcowi; status prawny lotnisko uzyskało w 2008 roku, zaś w 2013 roku ULC wydał zezwolenie na założenie lotniska użytku wyłącznego. Jest twórcą kształcenia lotniczego w PWSZ w Chełmie, która wypromowała już ponad 30 pilotów samolotów pasażerskich.

Jest Przewodniczącym Zespołu ds. kształcenia lotniczego (Zarządzenie nr 64 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2008), od 2008 roku jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Jest pomysłodawcą wykładów otwartych, wystaw i prestiżowych międzynarodowych konferencji. Ponadto jest cenionym pedagogiem i specjalistą w dziedzinie matematyki i zastosowań matematyki w ekonomii. Od 2003 roku prowadzi Naukowe Seminarium Matematyczne oraz organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje z zakresu analizy funckjonalnej. Promotor dwóch doktoratów z matematyki oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii. Od lat utrzymuje liczne kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w Finlandii, Meksyku, Japonii, Niemczech, USA i na Ukrainie, jednocześnie promując wyróżniających się studentów i młodych pracowników naukowych. Redaktor wydawnictw konferencyjnych oraz autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej. Autor serii artykułów publicystycznych „Profesorskim okiem” publikowanych w prasie regionalnej. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Za swoją działalność został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, zaś w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”.

Wspiera młodzież biedną i promuje talenty. Jest fundatorem nagród w odbywającym się corocznie Dyktandzie chełmskim, Konkursie matematycznym im. S. Chróścikowskiego oraz w konkursach na grafikę komputerową. Finansuje stypendia i nagrody dla dzieci z domów dziecka. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.

Jego hobby to pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i myślistwo. Jest członkiem Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Janowie Lubelskim oraz Koła Łowieckiego „Dubelt” w Chełmie.