Miejsce stażu

W środę 25 czerwca 2014 w sali 41 wszyscy stażyści mogą uzyskać informacje dotyczące miejsc, w których będą odbywać staż. Stażyści z klas TM i TS powinni jeszcze zagłosić rozmiar odzieży ochronnej, którą otrzymają w ramach projektu.